PRIVACY BELEID

yourperfecttattoo is gehouden de privacy van de bezoeker op deze website te beschermen. Lees deze tekst aandachtig door, zodat u weet hoe we persoonsgegevens verkrijgen en gebruiken.

Artikel 1 Inleiding


1.1 Voor yourperfecttattoo is een verantwoorde omgang met gegevens van de bezoeker van groot belang. Persoonlijke gegevens worden verwerkt en beveiligd.

Artikel 2 Omgaan met persoonsgegevens


2.1 Om het gebruik van de website te bevorderen kan yourperfecttattoo gegevens vastleggen in een bestand. yourperfecttattoo kan deze gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van yourperfecttattoo en/of aan haar gelieerde instellingen/ondernemingen. yourperfecttattoo zal altijd trachten rekening te houden met uw voorkeur.

Artikel 3 Uw rechten


3.1 yourperfecttattoo wil duidelijk zijn over de wijze waarop zij met de persoonsgegevens van de bezoeker omgaat. Deze Verklaring wil daar een bijdrage aan leveren. Mocht u echter vragen hebben over de wijze waarop yourperfecttattoo met uw persoonsgegevens omgaat, dan kunt u een bericht sturen aan info@yourperfecttattoo.
3.2 U kunt ook aan bovenstaand adres een bericht sturen als u wilt weten welke gegevens over u zijn vastgelegd, als u gegevens wilt corrigeren of als u gegevens wilt laten wissen. Daarnaast kunt u doorgeven dat u niet langer prijs stelt op het ontvangen van aanbiedingen.

Artikel 4 Cookies


4.1 yourperfecttattoo maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten GEEN gebruik van 'cookies'.

Artikel 5 Wijzigingen

5.1 yourperfecttattoo behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Verklaring. Controleer daarom regelmatig deze Verklaring.